14.06.2019 - 10:07
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 2019–2024 Esialgsed tulemused

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Austria 7 5 1 2 3 18
Belgia 4 3 3 4 1 3 3 21
Bulgaaria 7 5 2 3 17
Eesti 2 3 1 6
Hispaania 12 20 8 6 3 5 54
Holland 4 6 5 6 1 3 1 26
Horvaatia 4 3 1 1 2 11
Iirimaa 4 1 2 2 2 11
Itaalia 7 19 5 14 28 73
Kreeka 8 2 1 6 4 21
Küpros 2 2 2 6
Leedu 3 2 1 2 2 1 11
Luksemburg 2 1 2 1 6
Läti 2 2 2 1 1 8
Malta 2 4 6
Poola 17 8 26 51
Portugal 7 9 4 1 21
Prantsusmaa 8 5 21 6 12 22 74
Rootsi 6 5 3 3 1 2 20
Rumeenia 14 9 1 8 32
Saksamaa 29 16 1 7 5 25 11 1 1 96
Slovakkia 4 3 2 2 2 13
Sloveenia 4 2 2 8
Soome 3 2 3 1 2 2 13
Suurbritannia 10 4 16 1 11 29 1 1 73
Taani 1 3 5 1 2 1 13
Tšehhi 5 4 6 1 3 2 21
Ungari 13 5 2 1 21
Euroopa Liit 179 153 61 106 38 75 43 73 9 14 751

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 2019–2024 Esialgsed tulemused

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku