Euroopa Parlamendi liikmete sooline jaotus: 2019

26. mail 2019 avaldab Euroopa Parlament 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste tulemused riikide kaupa ja parlamendi koosseisu prognoosi. Euroopa Parlamendi lepingupartner uuringufirma Kantar koostab ELi ja liikmesriikide kohtade jaotuse prognoosi riikide valmimisseadusi täielikult arvesse võttes. Esimeses ülevaates esitatakse ELi üldine prognoos, mis sisaldab Euroopa Parlamendi ametist lahkuva koosseisu struktuuril põhinevaid fraktsioonide üldnäitajaid. Andmed avaldatakse vastavalt sellele, kuidas hääletus liikmesriikides lõpeb. Prognoosi ajakohastatakse, kuni kõikides liikmesriikides on hääletus lõppenud ja riiklikud valimiskomisjonid on avaldanud lõpptulemused.

Lisaks on igal riigil oma veebileht, kus avaldatakse 26. mai varaõhtul hääletamise lõppedes selle riigi valimistulemused erakondade ja fraktsioonide kaupa protsentides ja saadud parlamendikohtade lõikes, samuti valimisaktiivsuse andmed, mille on teatavaks teinud riigi valimiskomisjon. Liikmesriikide lehti täiendatakse ja ajakohastatakse kuni hääletamise lõppemiseni ELi liikmesriikides.

Mida tähendab „prognoos“? Prognoosis esitatakse Euroopa Parlamendi eeldatav koosseis pärast valimisi. Kuna ELi riikides hääletatakse eri kellaaegadel, põhineb valimisõhtu prognoos mitmesugustel kättesaadavatel andmetel alates mitteametlikest valimistulemustest (sealhulgas lävepakuküsitlused ja liikmesriikides avaldatud prognoosid) kuni ametlike valimistulemusteni. Ühtegi liiki andmeid ei avaldata enne, kui liikmesriigis on hääletamine lõppenud. Kantar, Euroopa Parlamendi valimiste lepinguparnter, jaotab liikmesriikide tulemused praeguste fraktsioonide vahel, lähtudes iga riigi valimisseadusest, ja teeb prognoosi kohtade täieliku jaotuse kohta Euroopa Parlamendis. Kuna valitava Euroopa Parlamendi koosseis ja fraktsioonid ei selgu enne 2019. aasta juulis toimuvat avaistungit, põhineb parlamendi koosseisu prognoos ametist lahkuva parlamendi struktuuril.

Mida tähendab „muud erakonnad”? Parlamendi koosseisu prognoos põhineb ametist lahkuva parlamendi ja selle fraktsioonide struktuuril, mis võib aga muutuda parlamendi järgmise koosseisu avaistungil juulis 2019. Praegu parlamendis esindatud liikmesriikide erakonnad paigutatakse samasse fraktsiooni, kuhu nad kuulusid ametist lahkuva parlamendi ametiajal. Liikmesriikide erakonnad, mis ei ole praegu Euroopa Parlamendis esindatud, kuid on juba seotud tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, loetakse selle fraktsiooni hulka, millega on seotud Euroopa tasandi erakond. Liikmesriikide erakonnad, mis ei ole praegu Euroopa Parlamendis esindatud ega ole ametlikult seotud tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, paigutuvad kategooriasse „muud erakonnad“, ilma et see näitaks nende poliitilist suunitlust. Muudatused, mis puudutavad ühe liikmesriigi erakonna kuulumist fraktsiooni (või üleminekut kategooriast „muud erakonnad“ mõne fraktsiooni liikmeks), tehakse alles pärast seda, kui parlamendi teenistused on saanud selle kohta kirjaliku kinnituse. Kuna ei ole võimalik kindlaks teha, millistesse fraktsioonidesse nad kuuluma hakkavad, jaotatakse selle kategooria hääled võrdselt istungisaali vasaku ja parema poole vahel.


Rohkem teavet Euroopa Parlamendi valimiste kohta leiab siit
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik