Tulemused riigiti Sellel veebisaidil on toodud valimistulemused kõikides liikmesriikides

Tulemused reaalajas - 27.05.2019

Viimati värskendatud 02:07 - Tulemused 28 riigis

Euroopa Liit

Kui valite kaardil või rippmenüüs riigi, saate iga liikmesriigi kohta järgmist teavet:

Kui valite riigi, näete iga liikmesriigi kohta järgmist teavet:

  • Tulemused riiklike erakondade kaupa
  • Kohad fraktsioonide kaupa
  • Riiklike parteide jaotus ja valitud kandidaatide jaotus fraktsioonides
  • Sooline jaotus
  • Valimisaktiivsuse määr iga Euroopa Parlamendi valimise puhul
Tulemuste kättesaadavus liikmesriikide kaupa, kättesaadavuse liik ja viimase värskenduse aeg
Olemasolevad tulemused liikmesriikide kaupa
Riik Tulemuste liik Viimati värskendatud
Austria Esialgsed tulemused
Belgia Esialgsed tulemused
Bulgaaria Prognoosid
Eesti Esialgsed tulemused
Hispaania Esialgsed tulemused
Holland Esialgsed tulemused
Horvaatia Esialgsed tulemused
Iirimaa Prognoosid
Itaalia Esialgsed tulemused
Kreeka Esialgsed tulemused
Küpros Prognoosid
Leedu Esialgsed tulemused
Luksemburg Esialgsed tulemused
Läti Esialgsed tulemused
Malta Esialgsed tulemused
Poola Esialgsed tulemused
Portugal Esialgsed tulemused
Prantsusmaa Prognoosid
Rootsi Esialgsed tulemused
Rumeenia Esialgsed tulemused
Saksamaa Prognoosid
Slovakkia Esialgsed tulemused
Sloveenia Esialgsed tulemused
Soome Esialgsed tulemused
Suurbritannia Prognoosid
Taani Esialgsed tulemused
Tšehhi Esialgsed tulemused
Ungari Esialgsed tulemused

Tulemuste liik:

Prognoosid: Kantar poolt riiklike prognooside või valimisandmete põhjal koondatud kompilatsioon.

Esialgsed tulemused: Esmased tulemused, mille esitab liikmesriigi ametlik valimisasutus vastavalt tulemuste laekumisele.

Lõplikud tulemused: tulemused, mille avaldab liikmesriigi ametlik valimisasutus pärast kõigi häälte lugemist.

Ametlikud tulemused: lõplikud tulemused, mille kuulutab välja liikmesriigi ametlik valimisasutus ja mille on kinnitanud riiklik seadusandja.

Koosseis avaistungil: Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendillikmete volituste kontrollimist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.

Allikas: Euroopa Parlament koostöös Kantariga