14.06.2019 - 10:07
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Tulemused riiklike erakondade kaupa: 2019–2024 Belgia - Ametlikud tulemused

Riiklike erakondade häälte protsendid
Riiklikud erakonnad Häälte protsent
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 13,73%
VI.Belang - Vlaams Belang 11,68%
PS - Parti Socialiste 10,19%
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 9,76%
CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 8,90%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 7,60%
Groen - Groen 7,57%
MR - Mouvement Réformateur 7,36%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 6,25%
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 5,57%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 3,41%
PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België 3,03%
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2,26%
PP - Parti Populaire 1,78%
CSP - Christlich Soziale Partei 0,22%
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 0,10%
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 0,08%
SP - Sozialistische Partei 0,07%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,07%
Muud erakonnad, F. - Hollandikeelse valimiskolleegiumi muud erakonnad 0,29%
Muud erakonnad, sks - Saksakeelse valimiskolleegiumi muud erakonnad 0,08%
Muud erakonnad, V. - Prantsuskeelse valimiskolleegiumi muud erakonnad 0,00%
26.05.2019 - 23:51
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Kohad fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Belgia - Esialgsed tulemused

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
GUE/NGL 1
S&D 3
Rohelised/EVF 3
Renew Europe 4
ERP 4
ECR 3
ID 3

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

26.05.2019 - 23:51
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Belgia - Esialgsed tulemused

Euroopa Parlamendi riiklike kohtade koosseis, mis jaguneb poliitilisteks fraktsioonideks ja riiklikeks erakondadeks.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
PS Parti Socialiste 2
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Groen Groen 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
ID - Identity and Democracy 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

27.05.2019 - 10:18
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Belgia - Esialgsed tulemused

Valimisaktiivsus riigis ja Euroopas aastate lõikes protsentides
Aasta Belgia Euroopa Liit
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,95%
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik