29.05.2019 - 16:46
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Tulemused riiklike erakondade kaupa: 2019–2024 Malta - Ametlikud tulemused

Riiklike erakondade häälte protsendid
Riiklikud erakonnad Häälte protsent
PL/MLP - Partit Laburista/Malta Labour Party 54,29%
PN/NP - Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 37,90%
PD - Partit Demokratiku/Democratic Party 2,03%
AD/DA - Alternattiva Demokratika/Democratic Alternative 0,72%
Muud erakonnad - Muud erakonnad 5,06%
27.05.2019 - 01:28
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Kohad fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Malta - Esialgsed tulemused

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
S&D 4
ERP 2

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

27.05.2019 - 14:26
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Malta - Esialgsed tulemused

Euroopa Parlamendi riiklike kohtade koosseis, mis jaguneb poliitilisteks fraktsioonideks ja riiklikeks erakondadeks.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
PL/MLP Partit Laburista/Malta Labour Party 4
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
PN/NP Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 2

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

27.05.2019 - 10:18
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Malta - Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus riigis ja Euroopas aastate lõikes protsentides
Aasta Malta Euroopa Liit
2004 82,39% 45,47%
2009 78,79% 42,97%
2014 74,80% 42,61%
2019 72,70% 50,95%
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik