29.05.2019 - 11:55
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Tulemused riiklike erakondade kaupa: 2019–2024 Prantsusmaa - Lõplikud tulemused

Riiklike erakondade häälte protsendid
Riiklikud erakonnad Häälte protsent
RN - Rassemblement national 23,31%
Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) - Coalition Renaissance (La Republique En marche! + MoDem + Agir + Mouvement radical, social et libéral) 22,41%
EELV - Europe écologie-Les verts 13,47%
LR - Les Républicains - Union de la droite et du centre 8,48%
FI - France insoumise 6,31%
Coal (PS + RDG + PP + N) - Coalition Envie d'Europe écologique et sociale (Parti Socialiste + Radicaux de Gauche + Place publique + Nouvelle Donne) 6,19%
DLF + CNIP - Debout la France + CNIP 3,51%
Generation.s - Generation.s 3,27%
UDI - Union des Démocrates et Indépendants 2,50%
PCF - Parti communiste français 2,49%
Muud erakonnad - Muud erakonnad 8,06%
27.05.2019 - 19:07
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Kohad fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Prantsusmaa - Esialgsed tulemused

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
GUE/NGL 6
S&D 5
Rohelised/EVF 12
Renew Europe 21
ERP 8
ID 22

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

29.05.2019 - 11:55
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Prantsusmaa - Esialgsed tulemused

Euroopa Parlamendi riiklike kohtade koosseis, mis jaguneb poliitilisteks fraktsioonideks ja riiklikeks erakondadeks.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
ID - Identity and Democracy 22
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
RN Rassemblement national 22
Renew Europe - Renew Europe group 21
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) Coalition Renaissance (La Republique En marche! + MoDem + Agir + Mouvement radical, social et libéral) 21
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EELV Europe écologie-Les verts 12
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
LR Les Républicains - Union de la droite et du centre 8
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
FI France insoumise 6
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Coal (PS + RDG + PP + N) Coalition Envie d'Europe écologique et sociale (Parti Socialiste + Radicaux de Gauche + Place publique + Nouvelle Donne) 5

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

27.05.2019 - 10:18
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Prantsusmaa - Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus riigis ja Euroopas aastate lõikes protsentides
Aasta Prantsusmaa Euroopa Liit
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,95%
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik