Last update for tonight

Publication will resume around 10:30 GMT+2

Tulemused reaalajas - 27.05.2019

Viimati värskendatud 02:07 - Tulemused 28 riigis

27.05.2019 - 02:01
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Euroopa Parlament 2019–2024 Esialgsed tulemused

Fraktsioonid Kohtade arv
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 179
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 150
ALDE&R - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon + Renaissance + USR PLUS 107
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 70
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 58
ENL - Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon 58
EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon 56
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 38
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 7
Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni 28
Kohti kokku

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • ALDE&R - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon + Renaissance + USR PLUS
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon
  • ENL - Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Euroopa Parlamendi koosseis, mis põhineb olemasolevatel esialgsetel või lõplikel riiklikel hääletustulemustel, mis avaldatakse pärast hääletuse lõppu kõigis liikmesriikides, ning ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilise koosseisu põhjal.

Allikas: Euroopa Parlament koostöös Kantariga

Rumeenia

Tulemuste liik:

Prognoosid: Kantar poolt riiklike prognooside või valimisandmete põhjal koondatud kompilatsioon.

Prognoositav koosseis: Euroopa Parlamendi võimaliku koosseisu prognoos pannakse kokku Kantar poolt liikmesriikides saadaolevate avaldatud valimistulemuste, hinnangute või valimisandmete põhjal. Prognoosid kuvatud ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilist koosseisu põhjal.

Esialgne koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis, mis põhineb olemasolevatel esialgsetel või lõplikel riiklikel hääletustulemustel, mis avaldatakse pärast hääletuse lõppu kõigis liikmesriikides, ning ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilise koosseisu põhjal.

Esialgsed tulemused: Esmased tulemused, mille esitab liikmesriigi ametlik valimisasutus vastavalt tulemuste laekumisele.

Lõplikud tulemused: tulemused, mille avaldab liikmesriigi ametlik valimisasutus pärast kõigi häälte lugemist.

Ametlikud tulemused: lõplikud tulemused, mille kuulutab välja liikmesriigi ametlik valimisasutus ja mille on kinnitanud riiklik seadusandja.

Koosseis avaistungil: Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendillikmete volituste kontrollimist.

Allikas: Euroopa Parlament koostöös Kantariga

27.05.2019 - 01:28
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus riikide kaupa Esialgsed tulemused

Valimisaktiivsus riikide lõikes protsentides
Riik Protsent (%)
Euroopa Liit 50,95%
Austria 59,30%
Belgia 89,00%
Bulgaaria 30,83%
Eesti 37,60%
Hispaania 64,32%
Holland 41,80%
Horvaatia 29,65%
Iirimaa 49,30%
Itaalia 56,09%
Kreeka 57,86%
Küpros 44,99%
Leedu 52,88%
Luksemburg 84,10%
Läti 33,60%
Malta 72,60%
Poola 43,00%
Portugal 31,01%
Prantsusmaa 50,97%
Rootsi 53,30%
Rumeenia 49,02%
Saksamaa 61,50%
Slovakkia 22,74%
Sloveenia 28,29%
Soome 40,70%
Suurbritannia 37,00%
Taani 66,00%
Tšehhi 28,72%
Ungari 43,36%
Vaata lähemalt

Allikas: Euroopa Parlament koostöös Kantariga

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik