Euroopa Liit

Euroopa Parlament: 2014–2019 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 216 28,84%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 185 24,70%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 77 10,28%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 69 9,21%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 52 6,94%
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 52 6,94%
EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon 42 5,61%
ENL - Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon 36 4,81%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 20 2,67%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Sooline jaotus Euroopa Parlamendis aastate lõikes Koosseis avaistungil

Parlamendiliikmete sooline tasakaal aastate lõikes
Euroopa Liit
Aasta Naised Mehed
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%

Valimisaktiivsus aastate lõikes Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus Euroopa Liidus aasta lõikes protsentides
Aasta Euroopa Liit
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%