Euroopa Liit

14.06.2019 - 10:07
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Euroopa Parlament: 2019–2024 Esialgsed tulemused

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 179 23,83%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 153 20,37%
Renew Europe - Renew Europe group 106 14,11%
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 75 9,99%
ID - Identity and Democracy 73 9,72%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 61 8,12%
EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon 43 5,73%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 38 5,06%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 9 1,20%
Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni 14 1,86%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Sooline jaotus Euroopa Parlamendis aastate lõikes Koosseis avaistungil

Parlamendiliikmete sooline tasakaal aastate lõikes
Euroopa Liit
Aasta Naised Mehed
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
05.06.2019 - 17:03
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Esialgsed tulemused

Valimisaktiivsus Euroopa Liidus aasta lõikes protsentides
Aasta Euroopa Liit
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,95%